Tuesday, 18 Sep 2018
You are here:

Font Size Changer

 

นายแพทย์ธนเดช   สินธุเสก

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล

Loginสถิตผู้เข้าชมเว็บไซด์

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้9
mod_vvisit_counterเมื่อวาน59
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้233
mod_vvisit_counterสัปดาห์ที่แล้ว470
mod_vvisit_counterเดือนนี้1249
mod_vvisit_counterเดือนที่แล้ว2994
mod_vvisit_counterAll days387495

ความพึงพอใจในการให้บริการผู้ป่วย

ความพึงพอใจในการประกาศขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
 

 

ได้รับ การรับรองมาตรฐาน ISO 9002:2000

24 กันยายน 2542

ได้รับรางวัล  Healing Environment Award

เมื่อปี พ.ศ 2554

ผ่านการรับรองคุณภาพมาตรฐาน HA

5 กุมภาพันธ์ 2553

Image 1 title

type your text for first image here, bla bla bla

Image 2 title

type your text for second image here, bla bla bla

Image 3 title

type your text for third image here, bla bla bla

Image 4 title

type your text for 4th image here, bla bla bla

Image 5 title

type your text for 5th image here, bla bla bla

Image 6 title

type your text for 6th image here, bla bla bla

Image 7 title

type your text for 7th image here, bla bla bla

modul by : camp26
www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th
เอกสารแผยแพร่ PDF Print E-mail
Written by phol   
Monday, 02 November 2015 14:42

                   
                Alt

17/09/61ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel ๑๐๐ mg injection จำนวน ๑,๒๐๐ vial และ Paclitaxel ๓๐๐ mg injection จำนวน ๑,๕๐๐ vial  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12/09/61ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin HCI ๕๐ g injection จำนวน ๓,๓๐๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Doxorubicin HCI ๕๐ g injection จำนวน ๓,๓๐๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒
12/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Doxorubicin

12/09/61ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา  Gemcitabine ๒๐๐ mg injection จำนวน ๗๒๐ vial และ Gemcitabine ๑ g injection จำนวน ๔๔๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

12/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Gemcitabine ๒๐๐ mg injection จำนวน ๗๒๐ vial และ Gemcitabine ๑ g injection จำนวน ๔๔๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

12/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Gemcitabine

12/09/61ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel ๑๐๐ mg injection จำนวน ๑,๒๐๐ vial และ Paclitaxel ๓๐๐ mg injection จำนวน ๑,๕๐๐ vial  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

12/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Paclitaxel ๑๐๐ mg injection จำนวน ๑,๒๐๐ vial และ Paclitaxel ๓๐๐ mg injection จำนวน ๑,๕๐๐ vial  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒

12/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Paclitaxel

12/09/61ประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil (๕-FU) ๑ gm/๒๐ ml injection จำนวน ๑๖,๑๐๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจัดซื้อเวชภัณฑ์ยา Fluorouracil(๕-FU) ๑gm/๒๐ ml injection จำนวน ๑๖,๑๐๐ vial ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
12/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง Fluorouracil
12/09/61

ประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำ  ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/61
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช้งารก่อ สร้าง
12/09/61แผยแผร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1037/2561 การจ้างจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

04/09/61ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่องประกวดราคาจ้างจัดจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช้งารก่อสร้าง จ้างเหมาตรวจวิเคราะห์ทางพยาธิวิทยา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1047/2561 การซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปทางเทคนิเซียม-99m (สารเภสัชรังสีMIBI) ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปเทคนิเซียม-99m(สารเภสัชรังสี MIBI) ระยะเวลา12เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูป-99m
04/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1040/2561 การซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสีเทคนิเซียม 99m TC Generatr ขนาด 500 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

04/09/61ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสี 99m TC C Generatr ขนาด 500 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อสารกำมันตรังสี 99m TC C Generatr
04/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1047/2561 การซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางเคมีคลีนิค จำนวน 20 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางเคมีคลีนิค จำนวน 20 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(e-bidding) จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางเคมีคลีนิค
04/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1037/2561 การซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางโลหิตวิทยา จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทาง โลหิตวิทยา จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางโลหิตวิทยา 
04/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1040/2561 การซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสีไอโอดีน 131 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสีไอโอดีน 131 100,150,200 มิลลิคูลี่ ระยะเวลา12เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช้งารก่อสร้าง จัดซื้อสารกำมันตรังสีไอโอดีน 131
04/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1038/2561 การซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่องอัตโนมัติทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 12 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 12 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช้งารก่อสร้าง ในจัดซื้อน้ำยาตรวจวิเคราะห์ทางภูมิคุ้มกันวิทยา จำนวน 12 รายการ 
04/09/61เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) เลขที่ 1042/2561 การซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสี (Unit dose) จำนวน 4 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
04/09/61ประกาศโรงพยาบาลฯ เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อสารกำมันตรังสี (Unit dose) จำนวน 4 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
04/09/61ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในจัดซื้อจัดจ้างที่่มิใช้งารก่อสร้าง จัดซื้อเวชภัณฑ์สำเร็จรูปทางเทคนิเซียม 99m (Unit dose) จำนวน 4 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

อ่านต่อ

04/04/61

04/04/61

06/03/61
06/03/61
17/09/61ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
17/09/61ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
17/09/61ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง พนักงานบริการ(พนักงานทำความสะอาด)
17/09/61ขึ้นบัญชีรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
12/09/61ประกาศแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
12/09/61ประกาศการขยายเวลารับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (คนพิการ)
08/08/61                    


IP

ชื่อโฮสต์

สาขา

      สถานที่ติดตั้ง   

ComID

Last Updated on Monday, 17 September 2018 14:54
 

Mahavjiralongkorn Thanyaburi Hospital

Copyright © 2018 www.mahavajiralongkorncancercenter.go.th. All Rights Reserved.
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.